Alan Thomas en Harriet Pattison – Hoe werkt informeel leren?

Biografieën:

– Alan is een ontwikkelingspsycholoog en docent met interesse in hoe kinderen leren. Hij heeft gewerkt aan universiteiten in Engeland, Spanje en Australië en voor een tijdje bij de Bernard van Leer Foundation in Den Haag. Hij is nu een “Visiting Fellow” (gastdocent) bij het “Institute of Education” (Onderwijs Instituut) aan de Universiteit van Londen.

– Harriet heeft een achtergrond in sociale antropologie en wetenschapsfilosofie. Haar drie kinderen leren thuis en ze is onderzoeksassistent bij het Institute of Education aan de Universiteit van Londen.

Onderwerp:

Het onderwerp wordt besproken in twee delen:

– Alan beschrijft hoe hij geïnteresseerd raakte in thuisonderwijs. Het duurde even voordat hij met thuisonderwijs in aanraking kwam. Toen raakte hij snel gefascineerd, nadat hij honderd thuisonderwijsgezinnen had geïnterviewd. Hij ontdekte het brede spectrum aan methoden dat ouders gebruiken, vooral de informele soorten. Hij beschrijft hoe de meeste ouders vrij formeel beginnen. Sommigen blijven op die manier doorgaan, maar de meesten gaan het meer informeel aanpakken, sommigen volledig, zelfs in de basisvakken rekenen en taal.

– Harriet zet de discussie voort over hoe informeel leren werkt, door de ervaringen van één kind in detail te bespreken, terwijl hij leert te lezen via een informeel pad. Ze gebruikt deze case study om te illustreren hoe kinderen informeel leren van een “informeel curriculum” of de wereld om hen heen. Ze doen dat in processen die erg simpel maar tegelijk diepgaand en krachtig zijn.

Boeken:
-Thomas, A. (1998) Educating Children at Home, London, Cassell Education (Republished in 2000 by Continuum International Publishing Group)

Duitse vertaling: Bildung zu Hause: Eine sinnvolle Alternative, Tologo Verlag, Leipzig.

-Thomas, A. & Pattison, H. How Children Learn at Home, (2007) London & New York, Continuum International Publishing Group.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.