redactie

Henk Blok – Doelstellingen van schoolonderwijs en thuisonderwijs

Biografie: Dr. H. Blok (Henk) is als psycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde. Zijn taak is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onderwijs. Zijn specialisatie is onderzoek op het terrein van het basisonderwijs. Vanaf 1992 tot en met 2000 was hij tevens […]

Nanda van Gestel – Unschooling Adventures continued

Biography: Nanda van Gestel is a long-time unschooling mom of four sons (now 18, 15, 12 and 9 years old). She believes that raising children, with as much love and freedom possible, is the most fulfilling and important job in the world. Her oldest son (who is disabled) learned best when he was free to […]

Nanda van Gestel

Over Nanda: Nanda van Gestel is een ervaren unschooling moeder van vier zonen (nu 18, 15, 12 en 9 jaar oud). Ze vindt het moederschap, mits met hart en ziel ervaren, de mooiste en meest belangrijke baan die je kunt hebben. En ze gunt haar kinderen zoveel mogelijk vrijheid om zichzelf te zijn, en hun […]