HeTof 2008

Archived information about the 2008 Home Education Festival and Colloquium in The Netherlands

Lies Feron – European Forum for Freedom in Education (effe)

Biography: Lies Feron is the coordinator of the European Forum for Freedom in Education. As coordinator of effe, Lies Feron concentrates her work on both the internal functioning of the organisation and on representation to other educational groups, political decision makers and civil society. She started working for effe in September 2005. She studied History, […]

Lies Feron – European Forum for Freedom in Education

Biografie: Lies Ferron, Coordinator van het Europees Forum voor Vrijheid in Scholing (effe). Als coordinator van dit forum concentreert Lies zich in haar werk op zowel het internationaal functioneren van de organisatie, alsook op de representatie naar andere groepen gericht op educatie. Ook richt zij zich op politieke beleidsmakers en de maatschappij. Ze werkt vanaf […]

Dagmar en Tilman Neubronner

Biografieën: Dagmar en Tilman Neubronner, ouders van Moritz (11) en Thomas (9). Sinds oktober 2005 unschoolen ze hun kinderen. Ze hebben hun deelstaat aangeklaagd vanwege de weigering van toestemming en emigreerden uit Duitsland in januari 2008 na zware verrvolging (boetes van uiteindelijk 7500 Euro, deurwaarder, rekeningen geblokkeerd en met “verdere middelen” bedreigd). Het gezin is […]

Dagmar and Tilman Neubronner

Biography: Dagmar and Tilman Neubronner are the parents of Moritz (11) and Thomas (9) Neubronner. Unschooling their kids since October 2005, sued their state because refusal of permission, emigrated from Germany January 2008 after severe persecution (penalty fines of at last 7500 EURO, bailiff, accounts blocked and “further means” threatened). The family is very present […]