Christian Beck – Het verval van het huidige onderwijs en de noodzaak van een nieuw burgerlijk initiatief

Biografie:

Christian W Beck. A. Professor, dr. Phil. in onderwijs. Universiteit van Oslo, Noorwegen.
Onderzoeker in de sociologie van het onderwijs, sinds vele jaren.
Proefschrift over thuisonderwijs in Noorwegen (2006).
Proefondervinderlijke onderzoek in een aantal Noorse thuisonderwijsgezinnen.
Neemt zitting in het OTH (Het Noors Centrum voor thuisonderwijsinformatie).

Topic:

Het verval van het huidige onderwijs en de noodzaak van een nieuw burgerlijk initiatief

PISA (2006) laat een positieve correlatie tussen economische ontwikkelingen vooruitgang en leerresultaten zien in OECD-gebieden. Maar vooral In de USA en Noorwegen met het hoogste bruto nationaal product per stad en hogelijk ontwikkelde schoolsystemen met slechte PISA testresultaten.

Hiudige scholen lijken hun piek te zijn gepasseerd. Maar, steeds meer scholen proberen deze uitval op scholen te bestrijden. Alternatieven voor de huidige school zoals thuisonderwijs, open vrije scholen, unschooling, informele leermethoden enz. zijn niet alleen een mensenrecht voor minderheden, maar noodzakelijke experimenten voor toekomstige scholing in het algemeen. De opkomst van een nieuw burgerlijk initiatief voor scholing zal worden bediscussieerd.

Achtergrond:
OEC Program for International Student Assessment (PISA)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.