Henk Blok – Doelstellingen van schoolonderwijs en thuisonderwijs

Biografie:

Dr. H. Blok (Henk) is als psycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde. Zijn taak is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onderwijs. Zijn specialisatie is onderzoek op het terrein van het basisonderwijs. Vanaf 1992 tot en met 2000 was hij tevens werkzaam als leraar basisonderwijs, eerst op een school voor gewoon basisonderwijs, later op een school voor speciaal basisonderwijs. In 1997 publiceerde bij een opiniebijdrage in NRC-Handelsblad waarin hij een lans brak voor thuisonderwijs. Enkele jaren later verscheen van zijn hand een overzichtsartikel over onderzoek naar de effectiviteit van thuisonderwijs vergeleken met schoolonderwijs (Blok, H., 2002. De effectiviteit van thuisonderwijs: een overzicht van onderzoeksresultaten. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 14, 151- 163).

Onderwerp:

Doelstellingen van schoolonderwijs en thuisonderwijs

Ouders en kinderen die voor schoolonderwijs kiezen, hebben het in zekere zin gemakkelijk. Zij hoeven niet na te denken over onderwijsinhouden. Wat kinderen op school allemaal zouden moeten leren, is vastgelegd in onderwijswetten en uitvoeringsbesluiten. Kiezen voor thuisonderwijs betekent dat je wèl moet nadenken over wat je wilt dat kinderen leren. Je kunt je daarbij meer of minder sturend opstellen. In het eerste geval kiezen ouders welke leerstof ze hun kind willen aanbieden. In het tweede geval ligt het initiatief bij het kind en spreekt men wel van kindgecentreerd onderwijs. Welke keuze thuisscholende ouders ook maken, het is nuttig dat ze kennis hebben van de doelstellingen van schoolonderwijs. Deze doelstellingen kunnen dienen als inspiratiebron. En ook kunnen ze behulpzaam zijn bij het – achteraf – vastleggen van wat hun kind allemaal al heeft geleerd.

Meer lezen:

De effectiviteit van thuisonderwijs: een overzicht van onderzoeksresultaten

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.