Kent Eaton – Natuurlijk leren

Kent Eaton komt oorspronkelijk uit de VS. Hij is betrokken geweest bij alternatieve onderwijs omgevingen en vormen sinds de jaren zeventig. In 1995, enkele jaren na het verhuizen naar Nederland, was het zijn wens een website te maken over alternatieve onderwijs omgevingen en vormen in het Engels en Nederlands. In 1999 werd de ALO ‘Alternative Learning Organization, officieel ‘Stichting alternatieve leervormen’ of SAL opgericht die de status van ANBI (“Algemeen Nut Beogende Instelling”) heeft.
Op dit moment opereert het netwerk via twee websites: ‘Learning Freely Net‘ (Internationaal, Engels) en ‘Leren in vrijheid‘ (Nederlands)

Onderwerp:

Kents verhaal zal gaan over de dimensies van Natuurlijk Leren. Wat het is en de vreugde die het kan betekenen voor de levens van kinderen. Hoe ervaren ouders de vrede en voldoening als hun vertrouwen in het kind en zijn/haar kunnen om te bepalen voor zichzelf wat te leren. Wat gebeurt er wanneer dit oude beeld, geloof en idee over onderwijs en leren vervangt. Het verhaal raakt ook aan leer- en leefgemeenschappen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.